Get Adobe Flash player

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KWIACIARNIĘ "KWIATEK"

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady sprzedaży oraz doręczenia kwiatów przez kwiaciarnię internetową www.kwiaciarnia-kwiatek.pl (zwaną dalej: „Kwiaciarnia Kwiatek”). Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

§ 2

Kwiaciarnia Kwiatek prowadzi sprzedaż oraz doręczanie kwiatów (zwanych dalej łącznie: „produktami” albo „przesyłką”) na terenie Inowrocławia i okolic.

§ 3

Doręczanie produktów odbywa się za pośrednictwem własnego auta lub usług kuriera.

§ 4

1. Ceny produktów zamieszczone na stronie Kwiaciarni Kwiatek obowiązują w momencie składania zamówienia.

2. Ceny produktów zamieszczone na stronie Kwiaciarni Kwiatek zawierają podatek VAT oraz koszty dostawy produktów w obrębie miasta Inowrocław. Za dostawę poza obszar miasta Inowrocław doliczana jest stawka za 1km regulowana ustawą.

§ 5

Kwiaciarnia Kwiatek może organizować promocje, które będą dotyczyły wybranych produktów. Warunki promocji mogą różnić się od warunków sprzedaży oraz doręczania produktów przewidzianych w Regulaminie i są wiążące w momencie złożenia zamówienia. Promocje, rabaty, upusty nie łączą się.

Składanie i realizacja zamówienia

§ 6

Zamówienia na realizację usługi przez Kwiaciarnię Kwiatek mogą być składane telefonicznie lub mailowo:

a) telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00 i w soboty od 9:00-14:00 pod numerem: 669 628 907,

b) za pośrednictwem e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 7

Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy, przy czym zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Kwiaciarni Kwiatek lub po uprzednim przesłaniu na adres e-mail potwierdzenia dokonania przelewu. 

§ 8

1. Doręczenie przesyłki nastąpi do rąk własnych odbiorcy. W przypadku nieobecności odbiorcy pod podanym adresem dopuszczalne jest pozostawienie przesyłki osobom przebywającym pod adresem podanym w zamówieniu.

2. Jeżeli we wskazanym przez klienta czasie doręczenia przesyłki pod podanym adresem kurier nie zastanie nikogo, podejmuje próbę bezpośredniego skontaktowania się telefonicznie z odbiorcą w celu wyznaczenia nowego terminu doręczenia. W przypadku dostaw poza obszar miasta Inowrocław, zostanie naliczona opłata za 1km regulowana ustawą.

§ 9

Kwiaciarnia Kwiatek realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą i poinformować go o terminie doręczenia przesyłki.

§ 10

Przyjęcie produktów zostaje potwierdzone przez osobę odbierającą przesyłkę czytelnym własnoręcznym podpisem na druku potwierdzenia doręczenia przesyłki.

§ 11

1. Kwiaciarnia Kwiatek nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia albo nie dostarczenie przesyłki:

a)  w przypadku podania przez klienta błędnych danych lub adresu odbiorcy,

b)  w przypadku odmowy przyjęcia produktów przez odbiorcę,

c)  z innych przyczyn niezależnych od Kwiaciarni Kwiatek.

2. W przypadku nie dostarczenia przesyłki z powodów wskazanych w ust. 1 klient zostanie poinformowany o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym miejscu. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki do 48 godzin od momentu powiadomienia go, zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane. Możliwa jest ponowna realizacja zamówienia przez Kwiaciarnię Kwiatek pod warunkiem poniesienia przez klienta kosztów ponownej dostawy.

§ 12

Kwiaciarnia Kwiatek zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionych kwiatów w przypadku braku dostępności kwiatów zgodnych z zamówieniem złożonym przez klienta. Wartość zmienionego zamówienia jest równa albo wyższa od wartości zamówienia złożonego przez klienta, przy czym klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

§ 13

1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w następujących terminach:

a) doręczenie kwiatów w dniu składania zamówienia - pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 14.00 (dni robocze)

b) doręczenie kwiatów w sobotę i niedzielę – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 11.00 w sobotę

2. Realizacja zamówień odbywa się w następujących godzinach:

a) od godziny 10.00 do godziny 20:00 od poniedziałku do piątku (do wyboru przy składaniu zamówienia), przy czym Kwiaciarnia Kwiatek zastrzega sobie prawo do dwugodzinnej różnicy czasowej w stosunku do wskazanej przez klienta godziny doręczenia kwiatów lub prezentu wraz z kwiatami

b) od godziny 10.00 do godziny 18:00 w soboty i niedziele (do wyboru przy składaniu zamówienia), przy czym Kwiciarnia Kwiatek zastrzega sobie prawo do dwugodzinnej różnicy czasowej w stosunku do wskazanej przez klienta godziny doręczenia kwiatów lub prezentu wraz z kwiatami.

3. Kwiaciarnia Kwiatek nie realizuje dostaw przesyłek w dni ustawowo wolne od pracy za wyjątkiem niedziel.

4. Kwiaciarnia Kwiatek nie gwarantuje realizacji dostaw przesyłek w godzinie doręczenia wskazanej przez klienta w następujących dniach: 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki).

Płatność

§ 14

Klient może skorzystać z następujących form płatności:

a) przelewem bankowym na konto zamieszczone na stronie internetowej w zakładce Kontakt lub bezpośrednio w kwiaciarni.

Reklamacje

§ 15

1. Reklamację może składać wyłącznie klient.

2. Wszelkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 12 godzin od momentu doręczenia przesyłki.

§ 16

Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez klienta.

§ 17

Zgłoszona reklamacja dotycząca jakości lub zgodności produktu z zamówieniem będzie rozpatrywana wyłącznie na podstawie przesłanej dokumentacji zdjęciowej wraz z opisem reklamacji.

Postanowienia końcowe

§ 18

Zdjęcia, opisy i pozostałe materiały zamieszczone na stronie Kwiaciarni Kwiatek stanowią własność jej właściciela lub zostały przekazane przez partnerów Kwiaciarni Kwiatek.

§ 19

Właścicielem Kwiaciarni Kwiatek jest Lidia Chajzler z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ulicy Poznańskiej 1e. NIP: 5561588571.

§ 20

Właściciel serwisu internetowego kwiaciarnia-kwiatek.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych pozyskanych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

§ 21

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Kwiaciarnię Kwiatek danych osobowych w celach marketingowych.

§ 22

Informacja dotycząca kwiatów zamieszczona na stronie Kwiaciarni Kwiatek nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

§ 24

Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2000 roku. Ewentualna zmiana Regulaminu będzie wywoływała skutek w stosunku do zamówień złożonych w czasie obowiązywania zmienionego Regulaminu.